2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

sản phẩm cho mái tóc
CLYNOL

CLYNOL

VITON CLYNOL Thuốc nhuộm tóc
Thuốc nhuộm tóc

VITON

thuốc nhuộm kem mà không có amoniac Một thuốc nhuộm amoniac miễn phí, có sẵn trong 35 màu. Nó hoàn toàn bao gồm tóc màu xám. Những tán lá được...

THÔNG TIN SẢN PHẨM
VITON GIÁM ĐỊNH TUỔI CLYNOL Thuốc nhuộm tóc
Thuốc nhuộm tóc

VITON GIÁM ĐỊNH TUỔI

màu lông vĩnh viễn VITON GIÁM ĐỊNH TUỔI là một loạt các màu sắc được thiết kế cho tóc trưởng thành. Cho phép dễ dàng tạo màu và một mà...

THÔNG TIN SẢN PHẨM

X

privacy